Pogodnosti

Povoljan geografski položaj i infrastruktura

slobodna-zona---okolina.jpg

Železnička pruga je udaljena 5km, železnica 7km.

Kroz grad Priboj prolazi železnička pruga Beograd-Bar kao i reka Lim. Priboj je zaleđe Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Uskoro autoput udaljen 20 km od nas!

Prostor je opremljen sledećom infrastrukturom koja je na raspolaganju korisnicima:

 • Vodovodna mreža (sanitarna Ø 219 / industrijska Ø 219)

 • Elektroenergetski kapaciteti TS 110/35/10 KV

 • Optički kabl

 • NPC 4C mobilno optički kabl

 • Pristupni put / Unustrašnje saobraćajnice

 • Kanalizaciona mreža Ø 300

** Najjeftiniji zakup izgrađenog proizvodnog prostora.**


Carinske pogodnosti

 • Carinski referat u sklopu Slobodne zone
 • Pojednostavljena carinska procedura za korisnike Slobodne zone
 • Izvoz robe i usluga iz zone i uvoz robe i usluga u zonu slobodni i na njih se ne plaća carina i druge dažbine
 • Oslobođenja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja je namenjena obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni (repromaterijal, oprema, građevinski materijal)
 • Dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije

Fiskalne i finansijske pogodnosti

Od fiskalnih pogodnosti nudimo:

 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos dobara u slobodnu zonu, kao i pružanje prevoznih i drugih usluga u vezi sa unosom dobara
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara između korisnika dve slobodne zone
 • Oslobađanje proizvodnih korisnika plaćanja PDV-a na potrošnju energenata
 • Oslobađanje od pojedinih poreskih opterećenja za direktne strane investicije

A od finansijskih:

 • Slobodan protok kapitala, profita i dividendi
 • Sredstva iz budžeta Republike Srbije za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Pogodnosti lokalne samouprave

Potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja lokalnih poreza, naknada i taksi koje su u nadležnosti lokalne samouprave

Zainteresovani
za saradnju?

Kontaktirajte nas