Prednosti poslovanja

Prednosti poslovanja

 • slobodan uvoz i izvoz roba i usluga, bez carinskih i poreskih dažbina, bez vremenskog ograničenja carinskog nadzora
 • uvoz opreme za delatnost u Slobodnoj zoni i materijala za izgradnju objekta-bez carine i poreza
 • carinska procedura u skraćenom postupku
 • roba proizvedena u Slobodnoj zoni koja sadrži više od 50% domaće komponente stiče sertifikat o poreklu "Made in Serbia"
 • dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije
 • slobodno uzimanje kredita u inostranstvu radi poslovanja u Slobodnoj zoni
 • imovina korisnika Slobodne zone ne može biti predmet nacionalizacije i exproprijacije
 • slobodno ulaganje kapitala u područje Slobodne zone, transfer dobiti i retransfer uloga
 • prava korisnika Slobodne zone po osnovu Zakona o slobodnim zonama ne mogu biti umanjena drugim zakonom ili propisom
 • Korisnici slobodnih zona oslobodjeni su od plaćanja poreza na dobit pravnih lica, za dobit ostvarenu obavljanjem proizvodne delatnosti u slobodnoj zoni
 • korisnici slobodnih zona oslobodjeni su od plaćanja PDV-a na potrošnju energenata (električne energije, prirodnog gasa, mazuta i ulja) u slobodnim zonama
 • oslobadjanje od plaćanje PDV na unos dobara u slobodnu zonu, kao i na usluge vezane za dopremu i smeštaj robe u slobodnu zonu

 

 

PONUDA SLOBODNE ZONE "PRIBOJ"

 • zakup zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora
 • zakup proizvodnog prostora
 • zakup kancelarijskog prostora
 • kolska vaga
 • usluge carinskog terminala

 

JEDNOSTAVNA PROCEDURA ZA DOBIJANJE STATUSA KORISNIKA SLOBODNE ZONE

Da bi ste postali korisnik Slobodne zone potrebno je da:

 • podnesete ZAHTEV sa kratkim obrazloženjem o nameravanom biznisu u okviru Slobodne zone
 • fotokopiju dokumentacije o izvršenoj registraciji vašeg preduzeća

Nakon podnošenja navedene dokumentacije potpisujete Ugovor sa Slobodnom zonom, dobijate potrebnu POTVRDU da ste korisnik Slobodne zone i vaš biznis u Slobodnoj zoni može da počne