Korisnici

  • Refisa Balkan d.o.o. Priboj
  • Industrijski parkovi d.o.o. Priboj
  • Duo Farma d.o.o. Priboj
  • MHT Products D.O.O. Priboj
  • WOODY WORLD D.O.O.
  • FLEX ACADEMY D.O.O. RAČA
  • Nest Group 011 d.o.o.
  • ADVERTOUT d.o.o.
  • Fap korporacija a.d.
  • Inmold d.o.o. Požega – *** Buduća kompanija koja će poslovati u Slobodnoj zoni Priboj

Svi ugovori sa zakupcima su potpisani na period od 10 godina, sa mogućnošću produženja.